Utvalda texter och kommunikéer skrivna av Ultra Caos Stockholm.

– Angående frånvaron av banderoller (under coronapandemins publiklösa fotboll, 2020)

För en fri läktarkultur! (flygblad, 2019)

Det är dags att ta upp kampen för svensk fotboll (2019)

UCS 15 år  (2018) 

Polisens nya taktik är ett hot mot svensk läktarkultur (2018)

När Polisen försöker splittra (ur fanzinet Sofialäktaren #3, 2016)