Utvalda texter och kommunikéer skrivna av Ultra Caos Stockholm. I de fall där texten skrivits i samarbete med andra är detta angett undertill. Texterna är utvalda för att de på olika sätt manifesterar vår syn på svensk fotboll och dess läktarkultur.