Under söndagens derby sågs återigen blåblått tyg på Stockholmsarenans räcken. Detta är en del i DIF:s initiativ att öppna upp arenan för banderollhängning, så att man som Djurgårdare kan få sitt kompisgäng eller sin ortsflagga representerad under matcherna. Liksom tidigare matcher denna säsong, så hängde inga utav våra flaggor där. Vi har förstått att detta väckt vissa frågor internt, så vi i Ultra Caos Stockholm skulle därför vilja ta tillfället i akt och klargöra vår hållning i frågan. Detta görs bäst genom att först och främst ta en närmare titt på hängflaggans funktion.

En flagga är, tillsammans med sången, en supporters främsta medium för att visa närvaro och yttra ett budskap på läktaren. Detta budskap kan liksom formen och utseendet variera, men dess fundamentala funktion kommer alltid att vara att befästa närvaro och stöd på plats för laget. Flaggan signalerar att ’’jag/vi är på plats och ger aktivt stöd till spelarna på planen’’.

Säsongen 2020 är vi inte på plats, och vi kan inte utöva vårt aktiva stöd till spelarna på det sätt vi önskar. Att ändå sätta upp flaggor skulle därför närmast te sig som en urvattning av hängflaggans funktion på en ståplats. En hängflagga utan supportrar bakom är blott och bart en bit målat tyg. Det är framför en befolkad, levande läktarsektion som den sätts i sin rätta kontext och blir en del av ett visuellt stöd till laget.

Här skulle man givetvis kunna invända med att banderoller på en tom sektion också har en slags funktion, exempelvis vid protestaktioner eller som de banderoller vi sett på andra lags ståplatssektioner under säsongen, där man visar sitt stöd för spelarna trots att man inte kan
vara på plats. Det förstnämnda ser vi som lite av en annan fråga, och en aktion av denna typ såg ni i hemmapremiären mot Örebro. När det kommer till det sistnämnda så har vi tagit ett aktivt beslut att inte hänga upp något sådant. För oss blir denna typ av banderoller ett indirekt bejakande av den säsong som nu spelas, en säsong som vi som bekant är negativa till.

Ett mer utförligt förklarande av vår ståndpunkt hittar ni i vår gemensamma kommuniké med Järnkaminerna. Kortfattat så kan vi dock konstatera att även om vi med ena benet i det realistiska inser att säsongen 2020 är ekonomiskt nödvändig och för all del påverkar utsikterna för nästkommande säsong, så kan inte vi som ultrasgrupp, med våra starkt rotade ideal i behåll, se denna nödvändighet som något annat än en produkt av den kommersialiserade, moderna fotbollen. Att trots detta ändå hänga upp banderoller, i ett försök att stötta laget på distans, är oförenligt med denna skepsis. Även om initiativet kan verka fint, så skickar det felaktiga signaler (inte minst till illvilliga aktörer) om att supporterskapet skulle gå att uttrycka i limiterad form. Här är vi måna om att visa hur frånvaron av supportrar på läktaren av all nödvändighet också måste innebära inte bara frånvaron av sång, utan också visuellt stöd – vad orsaken än må vara. Allsvenskan utan supportrar är inte fotboll på riktigt, och vi kommer inte att låtsas som att den är det genom att försöka uttrycka vårt stöd i den mån som omständigheterna tillåter, och därmed indirekt legitimera idén av den publiklösa säsongen.

Med det sagt, så är vår ambition inte är att stå med några moraliska pekpinnar. Det är en minst sagt omvälvande tid för oss alla, och det anstår inte oss att diktera hur andra Djurgårdare ska forma sitt supporterskap under detta märkliga tidevarv. Vi vill dock ha det klarlagt att (och varför) några flaggor eller banderoller från oss inte kommer att synas på Sofialäktaren förrän supportrar är välkommna på arenorna igen.

/Ultra Caos Stockholm