Efter att ha utstått en massiv kritik från inte bara ett enat fotbollsverige, men även från politiker och egna kollegor, släppte polisen till slut sin kollektivbestraffande villkorstrappa. Nu arbetar man istället efter den så kallade exkluderingsprincipen, som går ut på att i högre grad stänga av individer. ”Gott så” tycker kanske många. Den senaste tidens massavstängningar har dock visat att det rör sig om minst lika rättsvidriga genvägar även här, allt för att komma åt den levande ståplatskulturen.

Tillträdesförbud kan tilldelas till supportrar utan brottsmisstanke, vilket inte är i linje med legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen. Vid en friande dom i domstol har tillträdesförbuden dessutom legat kvar, trots frikännandet från brottsmisstanken. En friande dom i domstol räcker alltså inte för att tillträdesförbudet ska hävas – den åtalade måste självmant driva en ny rättslig process för att få igenom en överklagan av tillträdesförbudet.

Att en misstänkt är oskyldig tills motsatsen bevisas gäller därmed inte fotbollssupportrar. Åklagare och polis kan delge ett tillträdesförbud till vem som helst utan vare sig rättslig prövning eller brottsmisstanke.

Det faktum att flertalet grundläggande rättsprinciper gäller inte för supportrar är förkastligt och måste komma upp till ytan. Vi kommer gemensamt med övriga supportersverige genomföra en protestaktion under omgång 8 av Allsvenskan, där vi visar vårt missnöje och uppmanar till förändring.