Svensk fotboll och vår unika läktarkultur är hotad. Polisens upptrappning genom den så kallade villkorstrappan är ett hot mot alla kategorier av supportrar, men även Djurgårdens IF som förening och arrangör. Med villkorstrappan har Polisen redan reducerat antalet platser på ståplats och nästa steg kan vara att helt och hållet stänga Sofialäktaren. Därutöver löper Djurgårdens evenemangsansvarige Mats Jonsson risken att bli polisanmäld för allt som bryter mot tillståndet och i värsta fall kan detta leda till att DIF inte längre kan arrangera fotbollsmatcher.

Villkorsstrategin saknar all form av proportionalitet och tillåts Polisen fortsätta på detta manér kommer vi att se allvarliga rubbningar inom Svensk fotboll framöver. Detta gäller inte bara ståplatskulturen, utan hela sporten som sådan i allt från ungdomsverksamhet till elitnivå. Med detta som bakgrund har ni fått se protester i olika former på Djurgårdsläktaren under våren. Dessa protester kommer fortgå tills dess att Polisen backat i sin offensiva räd för att trycka ned vår kultur.

Supporterkulturen är en subkultur som innefattar väldigt många människor och bidrar enormt till samhället. Vi kommer att värna om den med full kraft. Samtidigt har vi full respekt för att alla inte alltid tycker som oss i samtliga frågor eller delar vår syn på metodiken. Vi vädjar dock om Djurgårdsfamiljens förståelse i den strid vi står inför, där hotet mot den sport vi alla älskar finns i andra änden.

Tillsammans kämpar vi för den fria läktarkulturen!

/Ultra Caos Stockholm