I skymundan av senaste månadernas protester mot villkorstrappan, samt händelsen vid Solna pendeltågsstation, kom förra veckan nyheten om att SvFF ordföranden Karl-Erik Nilsson är positiv till ett slags “VAR-light”. Huvudargumentet för den nya VAR tekniken var att det var billigare än nuvarande VAR-teknik, vilket påstås vara fördelaktigt för svensk elitfotboll.

Det Nilsson missar är att anledningen till att flera storklubbars medlemmar motionerat emot VAR vid sina respektive årsstämmor inte främst är på grund av kostnaden. Det är hur upplevelsen av svensk fotboll på plats påverkas, något som också framgick klart och tydligt när SFSU samlade in åsikter från sina medlemsföreningar och lämnade remissvar till Svensk Elitfotbolls VAR-utredning förra året.

Med VAR i elitfotbollen kommer du aldrig kunna känna samma äkta glädje när ditt lag gör mål. Firandet, glädjen och sången kommer försvinna och förvandlas till en ljummen applåd i väntan på att målet ska granskas. Reprisbilder kommer vevas fram och tillbaka i TV och experter kommer kunna analysera bildrutor för att bedöma om de är rätt eller fel.

Utopin av en perfekt värld med perfekta domarbeslut är ett ouppnåeligt mål, även om VAR införs. Erfarenheten från internationell fotboll har visat att systemet inte medfört några större förbättringar för domarna, det enda som skett är en förflyttning av vad som diskuteras. Dess bieffekter har däremot varit väldigt påtagliga, i form av exempelvis överdrivna offside-avblåsningar och ett störningsmoment i spelets rytm och dynamik ihop med läktarna.


Fotbollen ska vara för oss som stödjer vårt lag på plats ser den på plats, inte för de som tittar på matchen via TV eller de experter som sitter och kommenterar. De passionerade känslorna på läktarna uppstår i stunden och bygger på en direktkontakt med det som sker på planen, som du inte får på samma sätt i TV-soffan eller i en studio. Om VAR-systemet införs i Sverige skulle dessa känslor trubbas av i väntan på att ett mål eller annat domslut ska granskas. Det är ingen framtid vi önskar.

Och Nilsson, som företrädare för svensk fotboll hade det varit klädsamt att prata med föreningarna och oss, deras medlemmar, innan du yttrar dig positivt till något som vi uppenbarligen är emot.

/Ultra Caos Stockholm