Sakteligen skymtas en återgång till det som vanligtvis skänker mening till våra liv; det aktiva supporterskapet från läktarplats. Lättade restriktioner från och med 1/7 innebär att DIF nu kan öka sitt publikantal avsevärt, vilket alltså kan bli aktuellt redan under måndagens hemmamatch mot Örebro. Detta gäller i första hand säsongskortsinnehavare.

Beskedet är givetvis välkommet, även om de exakta förutsättningarna inte är fastslagna än. Redan nu står det dock klart att vi har en bit kvar tills en restriktionsfri ståplatssektion. Riskbedömningar utifrån Sofialäktarens storlek har tyvärr utmynnat i att man bara kan släppa in några hundratal på sektionen, även om man skulle dela upp den med separata ingångar eller dylikt.

Utifrån dessa förutsättningar gäller följande:

  • Vår uppgift som ultrasgrupp går såklart inte att genomföra på det sätt vi önskar under rådande restriktioner. Vårt läktarstöd är fysiskt och livligt, verbalt och visuellt, och det går, som ni säkert förstår, inte att mana på en kraftigt reducerad ståplatspublik efter dessa ideal i någon slags halvmesyr inom ramen för dessa begränsningar. Vi kommer därför fortsatt att behöva avvakta med att åter beträda läktaren som grupp med banderoll, tröjor och ansvar för stämningen. Detta gäller tills att smittläget och restriktionerna ger oss gynnsamma förutsättningar att kunna stötta DIF igen, vilket vi hoppas är snart.
  • Rent utopiskt vore ’’alla eller ingen’’ på Sofialäktaren ett eftersträvansvärt ideal, men vi har varken möjlighet eller vilja till att beivra individer till att äntligen få gå på Djurgår’n och utforma sitt stöd i den mån som går. Detta särskilt efter 1,5 år av publiklösa matcher, dels med tanke på den längtan det innebär, men också det ekonomiska bakslag som det har inneburit för DIF.
  • Vår verksamhet kommer att fortgå utanför läktaren på så sätt att vi återigen kommer att kunna haussa och uppmana Djurgårdsfamiljen att gå på matcher, i en utsträckning som mer liknar ett tidigare normalläge. Vi kommer också att bedriva souvenirförsäljning på matchdag, om än i något annorlunda form. Vi kommer, utöver dessa exempel, också att söka andra kreativa lösningar för att ge Djurgårn bästa möjliga stöd.

Vi hoppas att snart ses på läktarna igen, enade och starkare än någonsin!

/Ultra Caos Stockholm