Söndagens derby på Friends Arena kommer efter beslut från polisen genomföras med reducerat antal ståplatser på respektive kortsida. Femhundra platser mindre i varje klack. Det kan tyckas lite och att skillnaden blir i det närmaste obefintlig. Men bortsett från det tråkiga faktum att femhundra färre djurgårdare får möjligheten att kunna bära sitt lag fram till seger, så ser vi också en oroande utveckling och ett verkligt hot i horisonten. Grunden bakom beslutet är enligt polisen den pyroteknik som antänts under tidigare möten mellan lagen. Egentligen är svaret att det är polisens sista kvarvarande sätt att straffa våra föreningar. Detta sedan exempelvis polisnotorna blivit olagliga och förbundets egna bötesregler mer rättvisa för alla.

För det första, andra lag i Allsvenskan har redan drabbats hårt av polisens tillståndstrappa, en serie åtgärder av olika skala som de hotar klubbarna med om de inte sköter sitt arbete i polisens ögon. Malmö har för närvarande en ståplatsläktare reducerad med 2000 personer, det är en betydande siffra som gör mycket stor påverkan. En utveckling mot detta även i Stockholm är nog tyvärr bara en tidsfråga.

För det andra råder det många oklarheter kring hur denna process och taktik kommer fortskrida när den tilltänkta effekten uteblir. Vi har tidigare sett hur polisen med nya taktiska möjligheter gärna kör gasen i botten och försöker maximera utfallet. Således kan utvecklingen gå snabbt. Oroade ser vi hur vi längre fram under säsongen står med fler säsongskortsinnehavare än antal tillståndsgivna platser på ståplatsläktaren. Oroade ser vi framför oss hur derbyn eller andra matcher spelas med helt stängda ståplatsläktare. Och hela svensk fotbolls stolthet och varumärke går förlorat på grund av en myndighets önskan att bestraffa ett helt kollektiv.

Tillståndstrappan och ståplatsreduceringen framstår som en ren frustration över polisens uteblivna resultat i kriget mot pyroteknik. Det stinker naivitet och inskränkthet över tron att reducerat antal ståplatser ska leda till mindre pyroteknik på läktarna. Det handlar bara om en maktdemonstration gentemot våra föreningar i en fråga där polisen vet att de inte kan diktera villkoren.

Oavsett vad du som läser detta tycker om pyroteknik är polisens taktik ett hot som riskerar att ödelägga allt det som gör det värt att gå till våra arenor i Sverige.

Det hotet bör tas på allvar av alla som värnar om svensk läktarkultur och svensk fotboll!

Järnkaminerna Stockholm
Ultra Caos Stockholm