Att med dolda hjälmnummer slita ned en person i rulltrappan genom ett grepp i håret, rikta batongslag mot oskyldiga och inte bara duscha en intryckt folkmassa med pepparspray, utan även rikta det mot individer som söker skydd i ett hörn, framstår för de allra flesta som ett oproportionerligt nyttjande av Polisens våldsmonopol. Granskar man det därtill i ljuset av deras egna regelverk om hur nackskydd, OC-spray och batonger ska användas står det bortom all rimlig invändning att det som skedde på Solna station efter bortaderbyt förra säsongen var ett uppenbart fall av tjänstefel och brutalt övervåld. Detta alldeles oavsett vad som föranlett situationen.
Ändå meddelade åklagaren under veckan att det saknas anledning att anta att ett brott har begåtts, och att utredningen läggs ned.

Beskedet är samtidigt inte särskilt förvånande, sett till att inte en enda anmälan från supporterhåll lett till åtal mot poliser tidigare. Med just detta fall, där bevismaterialet var så konkret, och övervåldet så grovt, får vi ännu en bekräftelse av det vi supportrar varit eniga om länge: åklagarväsendet kommer fortsatt att se mellan fingrarna, poliser kommer forsatt att hålla varandra om ryggen och med all önskvärd tydlighet har det framgått att man håller kårandan högre än att värna om sitt demokratiska uppdrag.

Konsekvenserna av detta är allvarliga, och de är många. Det handlar inte bara om att alla de Djurgårdare som drabbades fysiskt och psykiskt av denna incident aldrig kommer att få upprättelse. Ytterst har vi en samhällssituation där det saknas rättsliga instrument för att skydda en viss grupp medborgare från polisiärt maktmissbruk, och där utfall som dessa skickar signaler för framtiden att det här agerandet var legitimt och att det går att upprepa – utan några som helst rättsliga påföljder för de skyldiga. Rättsväsendet skyddar alltså återigen en statlig myndighets fel genom att inte ens våga ställa de obekväma frågorna. Vidare är det sorgligt att Polisen har carte blanche från politiker att få fortsätta behandla fotbollssupportrar på detta sätt, då varken ministrar eller riksdagspolitiker vill ställa Polisen till svars för övergreppen.
Vi kan inte annat än beklaga beskedet om den nedlagda utredningen och konstatera att Polisen, som legitimerar sin närvaro genom ’’säkra arrangemang’’, fortsatt tillåts utgöra ett hot mot supportrars säkerhet på matchdag.

Var försiktiga när ni rör er i arenaområdet, håll ihop och fortsätt att (med respekt för de drabbades integritet) dokumentera övervåld från Polisen.