Insamling mot sexuellt våld

På grund av det åtal som väckts mot en person ur spelartruppen har vi tyvärr påmints om hur sexuellt våld mot kvinnor existerar överallt i samhället, även i vår närhet.

För oss råder det inget tvivel om att DIF:s värdegrund är sund och att den också praktiskt präglar verksamheten. Därutöver tycker vi att man agerat korrekt och gjort det man kunnat när händelsen uppdagades. I detta ingår att underkasta sig rättsprocessen och invänta dom. Även om vi inte står ansvarslösa inför värderingar och beteenden internt kan handlingen i sig förstås inte lastas oss som förening, utan enbart individen själv. Trots detta har händelsen väckt en vilja att kunna agera från supporterhåll, oaktat rättsligt utfall.

Alla intäkter från vår souvenirförsäljning i morgondagens hemmamatch mot Shamrock kommer därför att gå till organisationen Storasyster, som både bedriver stödverksamhet och ett förebyggande arbete mot sexuellt våld. För dig som inte vill köpa en souvenir kommer vi även att ha nummer och QR-kod uppe för att swisha direkt. Detta kommer även att sitta kvar framgent, och det går förstås att swisha redan nu på 900 67 92 och märka med ”Gåva”.

Låt oss medge att initiativet helst inte skulle komma genom att vi agerar reaktivt, men vi vill inte låta det hindra oss från att agera alls. Istället vill vi försöka likrikta alla känslor kring händelsen till något som stöttar de som drabbas allra närmast av dessa genomvidriga sexualbrott.

Vi ses på torsdag!

Nya souvenirer på lördagens match!

Innan lördagens match hemma mot Värnamo släpper UCS en rad nya souvenirer i samband med Järnkaminernas samling bakom Sofialäktaren. Vi finns på plats från klockan 13:00 och säljer förutom dessa nya plagg även dryck.

OBS:

  • Då Sofialäktarens plagg är ämnade för de som står på Sofialäktaren så krävs en uppvisning av matchbiljett eller säsongskort på Sofialäktaren vid köp av våra souvenirer på Järnkaminernas samling.
  • Vår nya stickerskollektion har tyvärr blivit försenad, vilket innebär att det inte kommer att säljas några stickers på lördag.

    Först till kvarn på sommarens fetaste Sofialäktaren-plagg!

Derbysamling i Humlegården!

Efter en härlig återstart av Allsvenskan med tre poäng uppe i Sundsvall riktar vi nu vårt fulla fokus på söndagens derby mot vraken.

Sofialäktaren uppmanar till samling för alla Djurgårdare i Humlan från klockan 10:00. Väl där laddar vi upp tillsammans innan vi klockan 13:00 gemensamt marscherar till Hötorget, för att sedan ta oss till arenan med tunnelbana.

Det hör inte till vanligheten att vår uppladdning sker på andra sidan stan längre, så låt oss göra detta till något speciellt som ger Djurgårdsfamiljen bästa möjliga uppladdning inför derbyt.

Därutöver uppmanar vi till matchtröja på och ett blårandigt myller över Humlan, Stockholm och sedermera på arenan.

10:00: Samling i Humlan
13:00: Gemensam marsch till Hötorget
Klädsel: Matchtröja

Tillsammans krossar vi bajen!

Om Polisens övervåld vid Solna station

Att med dolda hjälmnummer slita ned en person i rulltrappan genom ett grepp i håret, rikta batongslag mot oskyldiga och inte bara duscha en intryckt folkmassa med pepparspray, utan även rikta det mot individer som söker skydd i ett hörn, framstår för de allra flesta som ett oproportionerligt nyttjande av Polisens våldsmonopol. Granskar man det därtill i ljuset av deras egna regelverk om hur nackskydd, OC-spray och batonger ska användas står det bortom all rimlig invändning att det som skedde på Solna station efter bortaderbyt förra säsongen var ett uppenbart fall av tjänstefel och brutalt övervåld. Detta alldeles oavsett vad som föranlett situationen.
Ändå meddelade åklagaren under veckan att det saknas anledning att anta att ett brott har begåtts, och att utredningen läggs ned.

Beskedet är samtidigt inte särskilt förvånande, sett till att inte en enda anmälan från supporterhåll lett till åtal mot poliser tidigare. Med just detta fall, där bevismaterialet var så konkret, och övervåldet så grovt, får vi ännu en bekräftelse av det vi supportrar varit eniga om länge: åklagarväsendet kommer fortsatt att se mellan fingrarna, poliser kommer forsatt att hålla varandra om ryggen och med all önskvärd tydlighet har det framgått att man håller kårandan högre än att värna om sitt demokratiska uppdrag.

Konsekvenserna av detta är allvarliga, och de är många. Det handlar inte bara om att alla de Djurgårdare som drabbades fysiskt och psykiskt av denna incident aldrig kommer att få upprättelse. Ytterst har vi en samhällssituation där det saknas rättsliga instrument för att skydda en viss grupp medborgare från polisiärt maktmissbruk, och där utfall som dessa skickar signaler för framtiden att det här agerandet var legitimt och att det går att upprepa – utan några som helst rättsliga påföljder för de skyldiga. Rättsväsendet skyddar alltså återigen en statlig myndighets fel genom att inte ens våga ställa de obekväma frågorna. Vidare är det sorgligt att Polisen har carte blanche från politiker att få fortsätta behandla fotbollssupportrar på detta sätt, då varken ministrar eller riksdagspolitiker vill ställa Polisen till svars för övergreppen.
Vi kan inte annat än beklaga beskedet om den nedlagda utredningen och konstatera att Polisen, som legitimerar sin närvaro genom ’’säkra arrangemang’’, fortsatt tillåts utgöra ett hot mot supportrars säkerhet på matchdag.

Var försiktiga när ni rör er i arenaområdet, håll ihop och fortsätt att (med respekt för de drabbades integritet) dokumentera övervåld från Polisen.

Säsongssummeringen 2021

Allsvenskan 2022 stundar och deadlinen för säsongskort kommer allt närmre. Vi har traditionsenligt klippt ihop höjdpunkterna från föregående år till en säsongsummering som nu finns ute på vår Youtube-kanal.

Återupplev läktaråret 2021 och bidra till liknande stämning nästa säsong genom att säkra din plats på Sofialäktaren!

Nej till VAR-system i alla dess former!

I skymundan av senaste månadernas protester mot villkorstrappan, samt händelsen vid Solna pendeltågsstation, kom förra veckan nyheten om att SvFF ordföranden Karl-Erik Nilsson är positiv till ett slags “VAR-light”. Huvudargumentet för den nya VAR tekniken var att det var billigare än nuvarande VAR-teknik, vilket påstås vara fördelaktigt för svensk elitfotboll.

Det Nilsson missar är att anledningen till att flera storklubbars medlemmar motionerat emot VAR vid sina respektive årsstämmor inte främst är på grund av kostnaden. Det är hur upplevelsen av svensk fotboll på plats påverkas, något som också framgick klart och tydligt när SFSU samlade in åsikter från sina medlemsföreningar och lämnade remissvar till Svensk Elitfotbolls VAR-utredning förra året.

Med VAR i elitfotbollen kommer du aldrig kunna känna samma äkta glädje när ditt lag gör mål. Firandet, glädjen och sången kommer försvinna och förvandlas till en ljummen applåd i väntan på att målet ska granskas. Reprisbilder kommer vevas fram och tillbaka i TV och experter kommer kunna analysera bildrutor för att bedöma om de är rätt eller fel.

Utopin av en perfekt värld med perfekta domarbeslut är ett ouppnåeligt mål, även om VAR införs. Erfarenheten från internationell fotboll har visat att systemet inte medfört några större förbättringar för domarna, det enda som skett är en förflyttning av vad som diskuteras. Dess bieffekter har däremot varit väldigt påtagliga, i form av exempelvis överdrivna offside-avblåsningar och ett störningsmoment i spelets rytm och dynamik ihop med läktarna.


Fotbollen ska vara för oss som stödjer vårt lag på plats ser den på plats, inte för de som tittar på matchen via TV eller de experter som sitter och kommenterar. De passionerade känslorna på läktarna uppstår i stunden och bygger på en direktkontakt med det som sker på planen, som du inte får på samma sätt i TV-soffan eller i en studio. Om VAR-systemet införs i Sverige skulle dessa känslor trubbas av i väntan på att ett mål eller annat domslut ska granskas. Det är ingen framtid vi önskar.

Och Nilsson, som företrädare för svensk fotboll hade det varit klädsamt att prata med föreningarna och oss, deras medlemmar, innan du yttrar dig positivt till något som vi uppenbarligen är emot.

/Ultra Caos Stockholm

Rädda svensk fotboll – skrota villkorstrappan!

Till absolut ingens förvåning är villkorstrappan, trots polisens utsago, långt ifrån avvecklad. Det tycks snarare vara en taktisk skenmanöver från deras håll, allt för att försöka överge ett namn på deras strategi som fastnat väl i opionen mot dem. Bakom denna rökridå rullar man nu ut ännu mer repressiva åtgärder. Bland dessa finns inte bara fortsatt tilltagande ståplatsreduceringar, utan också nya metoder för att upplösa arrangörens tillstånd för hela matchen i sig.

Kampen för vår läktarkultur är onekligen långt ifrån vunnen, den har tvärtom intensifierats. Därför kan vi inte sluta att protestera förrän polisen backat från sin strategi (på riktigt!) och återgått till ett proportionerligt arbetssätt där de upphör att köra över supporterkulturen, klubbar, förbund och den forskning som gjorts i frågan. Risken är annars att den folkrörelse och nationalsport som vi ägnar våra liv åt kan gå förlorad.

För dig som vill sälla dig till denna fortsatta protest kommer den efterfrågade t-shirten som vi bar på derbyt snart att släppas till allmänheten. Håll utkik i våra kanaler och vid souvenirbordet under Mjällby hemma!

RÄDDA SVENSK FOTBOLL – SKROTA VILLKORSTRAPPAN!

Uppdatering kring Sofialäktaren och de nya restriktionerna

Sakteligen skymtas en återgång till det som vanligtvis skänker mening till våra liv; det aktiva supporterskapet från läktarplats. Lättade restriktioner från och med 1/7 innebär att DIF nu kan öka sitt publikantal avsevärt, vilket alltså kan bli aktuellt redan under måndagens hemmamatch mot Örebro. Detta gäller i första hand säsongskortsinnehavare.

Beskedet är givetvis välkommet, även om de exakta förutsättningarna inte är fastslagna än. Redan nu står det dock klart att vi har en bit kvar tills en restriktionsfri ståplatssektion. Riskbedömningar utifrån Sofialäktarens storlek har tyvärr utmynnat i att man bara kan släppa in några hundratal på sektionen, även om man skulle dela upp den med separata ingångar eller dylikt.

Utifrån dessa förutsättningar gäller följande:

  • Vår uppgift som ultrasgrupp går såklart inte att genomföra på det sätt vi önskar under rådande restriktioner. Vårt läktarstöd är fysiskt och livligt, verbalt och visuellt, och det går, som ni säkert förstår, inte att mana på en kraftigt reducerad ståplatspublik efter dessa ideal i någon slags halvmesyr inom ramen för dessa begränsningar. Vi kommer därför fortsatt att behöva avvakta med att åter beträda läktaren som grupp med banderoll, tröjor och ansvar för stämningen. Detta gäller tills att smittläget och restriktionerna ger oss gynnsamma förutsättningar att kunna stötta DIF igen, vilket vi hoppas är snart.
  • Rent utopiskt vore ’’alla eller ingen’’ på Sofialäktaren ett eftersträvansvärt ideal, men vi har varken möjlighet eller vilja till att beivra individer till att äntligen få gå på Djurgår’n och utforma sitt stöd i den mån som går. Detta särskilt efter 1,5 år av publiklösa matcher, dels med tanke på den längtan det innebär, men också det ekonomiska bakslag som det har inneburit för DIF.
  • Vår verksamhet kommer att fortgå utanför läktaren på så sätt att vi återigen kommer att kunna haussa och uppmana Djurgårdsfamiljen att gå på matcher, i en utsträckning som mer liknar ett tidigare normalläge. Vi kommer också att bedriva souvenirförsäljning på matchdag, om än i något annorlunda form. Vi kommer, utöver dessa exempel, också att söka andra kreativa lösningar för att ge Djurgårn bästa möjliga stöd.

Vi hoppas att snart ses på läktarna igen, enade och starkare än någonsin!

/Ultra Caos Stockholm

« Äldre inlägg

© 2023

Tema av Anders NorenUpp ↑