Caos Kids grundades 2009 för att skapa en inkörsport i ultraskulturen för de som inte uppnått pubålder. I flera generationer har CK varit en samlingsplats för folk med rätt mentalitet under 18 år, för att sedan ta klivet upp till UCS. Idag fungerar CK mer än tidigare som en självständig grupp, men fortfarande en inkörsport till UCS.

Om du vill komma i kontakt med Caos Kids kan du skicka ett e-mail till caoskids@yahoo.se