Ultra Caos Stockholm är en ultrasgruppering som grundades den 2 oktober 2003 i samband med DIF:s Svenska Cupen-kvartsfinal mot aik på Stockholms Stadion.

UCS är en grupp med ideal som har sina rötter i en ultraskultur formad för flera decennier sedan, under en tid då fotbollen och läktarna såg annorlunda ut jämfört med i dag. Mycket inspiration kommer från den tidens sydeuropeiska läktarkultur, men vi är av uppfattningen att vi formar vår egen kultur i Djurgården. Detta gör vi genom att värna om vår egen historia och dess grundpelare samtidigt som vi låter oss inspireras av andra.

Ultraskulturen uttrycker sig olika i olika delar av världen. I UCS är mentalitet, engagemang och kamratskap ideal som vi är är måna om. På läktaren är sången och ett visuellt stöd i form av flaggor, banderoller, tifon och pyroteknik de viktigaste elementen. Vi eftersträvar ett kompromisslöst stöd till DIF på hemma- och bortaplan och hoppas kunna sprida den moralen bland våra medsupportrar i Djurgårdsfamiljen.

På Stockholmsarenan står vi bakom vår banderoll längst ner, i mitten på Sofialäktaren.

Om du vill komma i kontakt med UCS kan du skicka ett e-mail till kontakt@ultracaosstockholm.se

 

Caos Kids grundades 2009 för att skapa en inkörsport i ultraskulturen för de som inte uppnått pubålder. I flera generationer har CK varit en samlingsplats för yngre folk med rätt mentalitet, för att sedan ta klivet upp till UCS. Idag fungerar CK mer än tidigare som en självständig grupp, men fortfarande som en inkörsport till UCS.

Om du vill komma i kontakt med Caos Kids kan du skicka ett e-mail till ucsmedlem@gmail.com